Prašome susipažinti ir laikytis studijos vidaus tvarkos taisyklių*:

VšĮ “Dance Time Lithuania” vidaus tvarkos taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. VšĮ “Dance Time Lithuania”, juridinio asmens kodas 302580672, reg. buveinės adresas Švitrigailos g. 40B, Vilnius, atstovaujama įstaigos direktoriaus Vitalijaus Kolbasnik, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama “Studija”) organizuoja ir teikia šokio mokymo pamokas ir fitneso treniruotes Studijos nuomojamose patalpose.

1.2. Asmuo, kuris naudojasi Studijos teikiamomis paslaugomis yra Lankytojas. Registracija į užsiėmimus vyksta internetu www.sokam.lt arba telefonu +370 600 65727. Visi Lankytojai registruojami Studijos kompiuterinėje programoje.

1.3. Asmenys, pageidaujantys naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Šios taisyklės yra taikomos visiems Lankytojams, besinaudojantiems Studijos teikiamomis paslaugomis. Tėvai (globėjai) su Studijos vidaus tvarkos taisyklėmis susipažina ir supažindina savo nepilnametį sūnų, dukrą ar globotinį (-ę), kurie lanko Studijos treniruotes. Jeigu nepilnametis Lankytojas savarankiškai lankys Studiją ar šokių pamokose bei treniruotėse liks be tėvų (globėjų) priežiūros, tėvai (globėjai) privalo užpildyti atitinkamą Sutikimą.

1.4. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti Lankytojų interesus bei saugumą, sudaryti geriausias sąlygas lankyti šokių/ sporto treniruotes.

 

  1. Lankomumas

2.1. Lankytojai privalo lankyti treniruotes pagal Studijos nustatytą treniruočių grafiką.

2.2. Jeigu treniruotė neįvyksta dėl Studijos kaltės ar treniruotės diena sutampa su valstybine švente, treniruotė perkeliama į kitą pagal grafiką dieną (apmokėtas laikotarpis pratęsiamas).

2.3. Jeigu treniruotės praleistos dėl ligos (yra gydytojo pažyma) ar Lankytojas abonemento pirkimo metu pranešė administratorei, kad dėl komandiruotės, atostogų ar kitos priežasties negalės atvykti į užsiėmimus, Lankytojui suteikiama galimybė perkelti apmokėtas treniruotes į kitą mokėjimo laikotarpį.

2.4. Jeigu Lankytojas dėl savo kaltės praleido treniruotę, sumokėti pinigai negrąžinami. Lankytojas turi teisę atidirbti praleistą pamoką savo ar bet kurio kito stiliaus grupėje iki kito mokėjimo laikotarpio pradžios (pvz.: jeigu buvo apmokėtos 4 savaičių Zumbos treniruotės, tai praleistą treniruotę galima atidirbti Zumbos grupėje (kitu laiku) arba bet kurioje kito stiliaus grupėje kol nepasibaigė apmokėtas 4 savaičių laikotarpis). Jeigu Lankytojas laiku neatidirbo praleistos pamokos, vėliau jis praranda teisę į suteiktą galimybę.

2.5. Į visas pamokas, trunkančias po 1,5h atėjus mažiau nei 4 asmenims, pamoka trumpinama iki 1h.

2.6. Studija pasilieka teisę nuolatinį trenerį laikinai pakeisti kitu be išankstinio perspėjimo.

 

  1. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Apmokėjimas už Studijos paslaugas vyksta avansiniu būdu – visos treniruotės apmokamos iš anksto (prieš pirmąjį užsiėmimą arba prieš pirmą naujo abonemento treniruotę).

3.2. Studija siūlo lanksčias apmokėjimo galimybes. Lankytojai gali išsirinkti jiems tinkamiausią būdą:

  • Įprastu būdu – moka už 4 savaites (28 kalendorines dienas). Pvz.: jeigu Lankytojas lanko užsiėmimus 1 kartą per savaitę, sumokės už 4 treniruotes, jeigu 2 kartus per savaitę – už 8 treniruotes einančias iš eilės pagal tvarkaraštį.
  • Galima atsiskaityti už trumpesnį laikotarpį – už 2 savaites.
  • Galima atsiskaityti už vieną treniruotę.

Abonementas įsigalioja nuo pirmos Jūsų lankytos pamokos ir galioja 2, 4 ar 12 savaičių (priklausomai nuo įsigyto abonemento trukmės). Abonementas nėra pratęsiamas nepriklausomai nuo lankytų/ nelankytų pamokų skaičiaus.

3.4. Lankant dvi grupes Lankytojams bus suteikta 20% nuolaida tai grupei, kurios kaina yra mažesnė.

3.5. Perkant 12 savaičių trukmės abonementą bus suteikta 20% nuolaida.

3.6. Studentams taikoma 15% nuolaida.

3.7. Visų paslaugų kainos nurodytos kainoraštyje: http://www.dancetime.lt/kainos-2/.

3.8. Apmokėjimas už Studijos teikiamas paslaugas atliekamas grynaisiais pinigais arba bankiniu mokėjimo pavedimu pervedant pinigus į Studijos atsiskaitomąją banko sąskaitą.

3.9. Už abonementą sumokėti pinigai nėra grąžinami;

3.10. Laiku nesumokėjus ar apmokėjus ne visą sąskaitą už Studijos paslaugas, Lankytojams lankyti treniruotes draudžiama.

 

  1. Lankytojų atsakomybė

4.1. Užsiregistravę į užsiėmimus  Lankytojai patvirtina, kad yra susipažinę su Studijos vidaus tvarkos taisyklėmis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą šokių/ sporto treniruotėms bei reguliuoja treniruočių krūvį, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų ar gyvybės atėmimo riziką.

4.2. Visi Lankytojai šokių salėje privalo dėvėti tvarkingą sportinę arba šokių aprangą ir persiauti tik atitinkamai šokiams ar sportui skirtą avalynę. Su lauko avalyne salėje būti draudžiama.

4.3. Treniruotės metu tiksliai vykdyti trenerių nurodymus. Negalima triukšmauti, netolerantiškai elgtis kitų Lankytojų atžvilgiu.

4.4. Treniruotės metu Lankytojai negali naudotis mobiliaisiais telefonais.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1. Lankytojams, pažeidusiems šių Taisyklių nuostatas, gali būti neleidžiama naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis.

5.2. Tėvai (globėjai) prisiima visą atsakomybę už vaiko padarytus šių taisyklių pažeidimus.

5.3. Studija pasilieka teisę keisti taisykles apie tai informuojant www.dancetime.lt naujienų skiltyje.

 

* Kangoo Jumps treniruotėms galioja kitos taisyklės